Ställningar för industrin

Heab arbetar med ett brett spektrum av industriprojekt.                                
Allt från pappersbruk, värmeverk, cementfabriker och
kärnkraftverk, till livsmedelsindustrier.

Ett samarbete med Heab Industri innebär kontinuitet,
långsiktighet och leveranssäkerhet. Hos oss får du en
kundansvarig som samordnar uppdrag och rapportering
och tar fram de bästa och mest kostnadseffektiva
industriställningarna. Tillsammans utvecklar ni en
verksamhetsplanering och rutiner för projektet, och
avgör vilken specialkompetens som behövs bland våra
montörer. 

Heabs montörer erhåller kontinuerliga fortbildningar inom
säkerhet, fallskydd och arbetsmiljö. Efter mer än 25 års
ställningsmontage på industri är våra rutiner för säkerhet
och arbetsmiljö väl utvecklade. Ett arbete som fortgår
kontinuerligt. 

För mer information om ställningsentreprenad för
industrin, vänligen skriv till:

Offertforfraganskane@heab.se