Certifieringar


Heab Byggställningar är sedan September 2016                                     
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

ISO 9001:2015 - Kvalitet

ISO 14001:2015 - Miljö

OHSAS 18001:2007 - Arbetsmiljö

Läs mer om ISO


 

Läs vår Arbetsmiljöpolicy


Kvalificerad leverantör i Sellihca                                                                             
Sellihca kvalificeringssystem och leverantörsregister är                                          
ett unikt samarbete mellan ledande nordiska energi-
/försörjningssektororganisationer. Deltagande
organisationer använder systemet för att få infor-
mation om leverantörer vid upphandlingar av varor,
tjänster och entreprenader. 

Sellihca drivs på uppdrag av de deltagande organi-
sationerna av Achilles, som identifierar, utvärderar
och bevakar leverantörer på uppdrag av inköpande
organisationer världen över. Huvudverksamheten i 
Norden är att driva fyra branschgemensamma 
prekvalificeringssystem och leverantörsregister 
för transport-, energi-, bygg- och oljebranschen. 
Achilles tjänster för hållbara inköp och upphandlingar
skapar både möjligheter för företag och reducerar
risker i leverantörskedjan.

Läs om Sellihca