Sydställningar köper Heab Skåne och Heab Väst

Sydställningar har träffat en överenskommelse om att förvärva HEAB:s avdelningar i Skåne och i Västsverige. Tillträde sker den den 1 september. Förvärvet gör Sydställningar till Sveriges största privatägda ställningsmontör.

"Sydställningar är marknadsledande på byggnadsställningar och väderskydd i Sverige. Idag är vi fler än 170 anställda som dagligen kämpar för att höja säkerhet och standard kring hur byggnadsställningar monteras och används. Syftet med förvärvet av HEAB är att etablera och stärka oss på marknaden i Skåne och utmed västkusten med omnejd. ”Sydställningar är ett tillväxtföretag. Ambitionen är att växa på ett kontrollerat sätt utan att tappa fokus ifrån de värderingar vi har. Vår tillväxt sker organiskt genom ökad försäljning som beror på att vi utför bra och säkra arbeten. Tillväxt byggs även på att förvärva väl fungerande företag som delar våra värderingar. Vi har gjort förvärv tidigare genom åren och dessa har blivit bra. Jag är därför övertygad om att även detta kommer att bli en bra lösning och att vi tillsammans kommer att bli ett bättre företag för ställningsbranschen i Sverige” säger Jonas Möllebro, VD för Sydställningar.

HEAB byggställningar är precis som Sydställningar ett STIB-auktoriserat företag och har under åren lagt stor vikt på att följa och överträffa gällande normer och regelverk. Säkerhetstänk och utveckling kännetecknar företaget. ”Allt vi gör utgår från människan. Därför är alltid säkerheten det viktigaste för oss. Detta är en bra affär för byggbranschen då vi delar grundläggande värderingar med Sydställningar” säger VD Jimmy Hassel på HEAB.

Mer info och bilder på: https://www.sydstallningar.se/press/

Kontaktperson 

Jonas Möllebro VD / Sydställningar

jonas@sydstallningar.se