Tidningen Byggnadsarbetaren granskar ställningsolyckor

I senaste numret av Byggnadsarbetaren genomför de en granskning av de ställningsolyckor som har skett i Skåne sedan december 2018. Det har skett 13 olyckor och 12 av dem är fallolyckor. En snickare har dött. En av de skadade är ställningsbyggare och övriga tillhör andra yrken. 

De besökte en av våra arbetsplatser i Helsingborg, Pålsjö, där de pratade med våra montörer Erik Ljungdahl och Richard Beno.

Varför sker då ställningsolyckor? Läs Byggnadsarbetarens reportage här.

VD Jonas Rudenstig om det ökade antalet ställningsolyckor:

Olyckor av dessa slag är ett direkt resultat av slarv och oaktsamhet. Vi ställningsföretag har ett stort ansvar att se till att alla som arbetar med ställning verkligen har rätt kompetens och förutsättning för att kunna bygga säkra ställningar. Tyvärr finns det fortfarande mindre seriösa aktörer som inte sätter säkerheten främst, här har Branschorganisationen ett stort ansvar och har tagit kliv framåt genom att ställa större krav på oss ställningsföretag.

Sen får vi inte glömma beställarnas/inköparnas ansvar, många gånger tittar de bara på priset och inte kvaliteten på tjänsten de faktiskt köper. Låga priser genererar per automatik sämre kvalitet när det kommer till säkerheten, men det tittar sällan beställarna(inköparna på när det ska handlas upp ställning, då är det bara lågt pris som är det viktiga.”