Vd:ns halvårsreflektion

Som nytillsatt VD för Heab Byggställningar sedan årsskiftet har det varit en hel del att sätta sig in i, trots mina tidigare tre år som regionchef för Heab Skåne. Så här halvvägs in i 2019 är det dags att reflektera över vad som hänt under perioden och vart vi är på väg.

Vi har haft en stark tillväxt under årets fem första månader, sysselsättningen har varit hög och alla regioner har fått nya härliga medarbetare. Jag skulle framförallt vilja lyfta att vi jobbar väldigt aktivt med att anställa lärlingar då dessa står för branschens framtid, alla ställningsföretag måste ta fullt ansvar för att utbilda nya montörer. Jag tror på att hitta rätt individer och ge dem rätt utbildning.

Samarbetet mellan våra regioner har blivit än starkare, vi-känslan genomsyrar verksamheten tydligt och hjälpen är aldrig långt borta.

Under året har vi satsat ytterligare på digitalisering för att effektivisera verksamheten och minska arbetsbelastningen och inte minst kunna hjälpa våra kunder i deras säkerhetsarbete. Målet är att digitalisera fullt ut inom snart framtid, både internt och externt.

Något Heab alltid värnat om är rätt utbildning, 2019 har hitintills inte varit något undantag. Vi har satsat fullt ut på utbildningar för våra medarbetare, som är vår viktigaste resurs och vår framtid.

Jag tror att våra satsningar kommer leda till jämnare arbetsbelastning, nöjdare medarbetare, ökad tillväxt och effektivare och säkrare arbetsplatser ute hos våra kunder.  

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla medarbetare, kunder, samarbetspartners, leverantörer m.fl., en härlig sommar!