Safecon Byggnadsställningar

SÄKRA STÄLLNINGAR BYGGER PÅ OMTANKE...

Safecon är ett auktoriserat ställningsföretag med branschledande fokus på kvalitet och sä- kerhet. Vi bygger ställningar anpassade för ditt projekt och dina medarbetare. Våra erfarna ställningsbyggare löser alla problem och ger dig rätt service genom hela processen. Vi är din samarbetspartner och ger oss inte förrän du är mer än nöjd med vår insats. Servicen vi leve- rerar bygger helt enkelt på omtanke om dina resultat. Den omtanken ger oss många, långa och goda samarbeten med byggbranschen i hela Stockholm.

...FLEXIBILITET OCH KAPACITET

Andra styrkor som leder till våra goda relationer är att vi har en organisation som kan agera flexibelt och att vi har en rejäl kapacitet. Vi har levererat ställningar till alla större byggnads- projekt i Stockholm under de senaste 15 åren utan att sakna vare sig material eller personal. Vår organisation bygger på att alla vet exakt vad som krävs av dem och att de är helt trygga i beslutsvägar och internkommunikation. Här tar alla ansvar för sina uppgifter och beslut och vi hjälper varandra i alla säkerhetsaspekter. Därför kan vi alltid leverera på rätt plats i rätt tid, med rätt kvalitet och säkerhet.

DET HÄR GÖR OSS EXTRA STOLTA!

Safecon har en social omtanke även utanför byggbranschen. För att stärka möjligheterna för ungdomar att utöva sporter på sin fritid, så sponsrar vi en mängd olika ungdomslag. Det kan röra sig om bandy,
fotboll och handboll – allt för att värna om en hälsosam och
aktiv livsstil.

https://safecon.se