Skydd och säkerhet

Inom Heab är människan i centrum för allt vi gör och därför
är säkerhet alltid det viktigaste för oss. Vi är certifierade i
arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007 och bedriver ett
omfattande säkerhetsarbete på alla nivåer i företaget.

En viktig del av vårt skyddsarbete utförs av våra skyddsombud.
De deltar på skyddsmöten där skydds- och säkerhetsfrågor
tas upp. Man upprättar, tillsammans med arbetsledningen,
protokoll och handlingsplaner för åtgärder och uppföljning.

 

I säkraste laget
Vi var tidigt ute med att driva säkerhetsfrågorna – bortom
det som var Lagstadgat. Möjligen har vi gått något längre
än andra. Vår filosofi är i grunden väldigt enkel:
Man kan aldrig bli för säker. 

Som kund är du ofta ansvarig för säkerheten på
arbetsplatsen. Att välja en erfaren leverantör som inte
lämnar säkerhetsarbetet i en pärm på kontoret – det är
en billig försäkring.

 

Vi är redo sedan länge
För oss är det inte bara viktigt att våra egna montörer har en bra                                       
arbetsmiljö. Våra ställningar är arbetsplats för många byggnads- och
anläggningsarbetare. Varenda en av dem har, tillsammans med våra
montörer, rätt till en arbetsmiljö som är säker och trygg.

På Heab Byggställningar har vi sedan 2008 haft krav på att våra
ställningsmontörer ska använda personlig fallskyddsutrustning och
varselkläder. Att arbeta med fallskyddssele mötte visst motstånd i
början och många tyckte att den var i vägen. Idag är det lika självklart
för våra montörer att använda fallskyddsele som det är att använda hjälm.

Att våra montörer använder personligt fallskydd är bara en del av vårt 
säkerhetsarbete. En annan är att se till att våra montörer har adekvat
utbildning och kompetens för att kunna bygga säkra ställningar. En tredje
är att försäkra oss om att vi använder ställningsmaterial som inte är defekt
eller bristfälligt. Vid det här laget har vi väl inarbetade rutiner för att kunna
garantera alla tre delar.

Vi har varit redo länge.