Samarbetet med Boost by FC Rosengård lyckosamt

För Heab är det viktigt med samhällsengagemang och mångfald, något som finns med som hörnstenar i vår mission. Därför bestämde vi oss under sommaren för att starta ett samarbete med FC Rosengård.

FC Rosengård är fotbollsklubben som försöker skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor, där alla barn och familjer ska våga tro på sina drömmar och ha mål för framtiden – både på och utanför planen.

En av de verksamheter som FC Rosengård driver heter Boost by FC Rosengård. Det är projektet som syftar till att rusta ungdomar inför framtiden, genom att bl a förmedla praktikplatser och anställningar.

Efter inledande samtal med Boost gjorde vi en presentation inför 25 intresserade kvinnor om Heab, vår filosofi och att vi har behov av att anställa fler människor i vår organisation. Vi ville gärna ha in fler tuffa kvinnor till ett annars väldigt mansdominerat yrke och bransch. Det var en lyckad presentation som mynnade ut i både studiebesök och arbetsintervjuer på Heab. Slutresultatet är att vi på kort tid fann två nya duktiga lärlingar, Milak och Lena. Lärlingarna är nu inskrivna i vårt lärlingsprogram, i samarbete med Ställningsskolan.

Vi tror starkt på det koncept Boost har och därför är vårt samarbete med Boost långsiktigt. Vi kommer göra liknande rekryteringar minst en gång per år framöver. Vi behöver rekrytera fler lärlingar, för att klara framtiden!