Verksamhetspolicy

Vår verksamhetspolicy utgör grunden för en hållbar utveckling och innefattar ett åtagande inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Alla anställda inom Heab koncernen omfattas av policyns viljeinriktning och den styr även vårt åtagande mot intressenters krav och förväntningar.

Vi verkar för en god och säker arbetsmiljö för alla anställda och samarbetspartner. Genom förebyggande arbete och lagefterlevnad minskar vi vår miljöbelastning.

Vi erbjuder kundanpassade optimala lösningar gällande entreprenader, tjänster och produkter inom bygg och industri. Våra kunder ska känna förtroende för alla medarbetare inom företaget.

Vi skall arbeta för en ständig förbättring inom koncernen. Dels genom omvärldsbevakning, systematiskt arbetsmiljöarbete och utbildningar. Säkerhetsmedvetandet är högt och genomsyrar hela organisationen.

Arbetsglädje och hälsa är viktiga förutsättningar för en stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna trivs och utvecklas.

Vår policy är tillgänglig för allmänheten.


Malmö 2017-12-08

Jimmy Hassel, VD
Heab Byggställningar AB