Kulturmärkt renoveringsprojekt återställs till ursprungligt skick

Lokattens trappa som förbinder Katarinavägen med Stadsgården, har varit avstängd sedan flera decennier tillbaka. Trappan är i dåligt skick och det är förenat med fara att gå i den. I samband med byggandet av nya Slussen ska den gamla trappan återställas till ursprungligt skick igen.

Trappan är kulturmärkt och blåklassad, vilket innebär att dess kulturhistoriska värde motsvarar kraven för byggnadsminnen i kulturminneslagen och är den högsta klassen. Som en följd av detta är alla stenar som plockats ned numrerade, för att kunna återställa trappan i originalutformning igen. Ett arbete som tar tid. Det finns även planer på att spränga in i berget för att ha ett bussgarage där.

I projektet ligger stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet, där vi alltid gör en ny riskbedömning för varje ny ställning som ska monteras. ”Vi har fått sänka ställningen allt eftersom arbetet har fortskridit, för att stenläggarna ska kunna arbeta ergonomiskt” säger projektledare Mathias Sandgren.

Mathias berättar att slutkunden, Stockholms Stad, vill att det är fullständig transparens i projektet. Detta har inneburit att han dokumenterar varje steg i projektet väldigt noggrant samt att han löpande håller slutkunden informerad.

Vi känner oss stolta och tycker det är roligt att vara delaktiga i detta projekt, dels med alla utmaningar men även med tanke på det kulturhistoriska värdet för Lokatten.


Uppdragsgivare: Sh Bygg