Styrelse

Heab Byggställningar är ett privatägt företag som drivs i familjeanda.
Målsättningen med familjen Hassels ägande har alltid varit långsiktighet.
Långsiktighet i planering, mål och strategier som ger en stabil och
trygg verksamhet. Bästa sättet att tänka framåt anser vi är att vara en
seriös och ansvarstagande samarbetspartner till våra kunder.

Konjunkturförändringar och säsongsvariationer kommer och går. Ibland
har vi för mycket att göra och ibland för lite. Vi strävar efter en bra balans.
Vi vill inte ta på oss för mycket i högkonjunkturer och äventyra vår kvalitet.
Men vi vill inte heller släppa på våra värderingar när det råder dåliga tider.

En byggställning från Heab ska vara en säker och kostnadseffektiv
arbetsplats i alla lägen!

 

Styrelseordförande - Niclas Ek

Ägare och Koncernchef - JImmy Hassel

 

VD Heab Byggställningar - Jonas Rudenstig