Norra Djurgårdsstaden utvecklas

Heab har sedan 2017 byggt ställningar till skolprojektet i detta område. Man har bl a renoverat en gammal verkstadsbyggnad från 1800-talet, där vi fick förstärka samt väderskydda byggnaden eftersom man enbart behöll ytterväggarna. Den gamla gasverkslokalen, tillsammans med två andra byggnader ska bli till en ny skola - Bobergsskolan.

En del i utmaningen med projektet ligger i att koordinera alla transporter via en logistikcentral, för att minska transportspillet. Med en liten yta och många yrkesgrupper på plats samtidigt har vi även fått vara kreativa när det gäller att få fram ställningsmaterialet till själva montageområdet. På arbetsplatsen har vi haft över 150 ställningar totalt.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilerade områden, där målet är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel som ska stå klar år 2030.